czwartek, 30 maja, 2024
zs2warcislaw.eu
Aktualności

Pracodawcy się szkolą

Już po raz drugi Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV,  Hufiec Pracy 16-9 oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczecinku miał przyjemność wspólnie organizować spotkanie z pracodawcami powiatu szczecineckiego zatrudniającymi pracowników młodocianych z różnych branż.

W tym roku celami nadrzędnymi tego wydarzenia były:

1) przekazanie najistotniejszych informacji dotyczących praw i obowiązków pracodawców wobec pracowników młodocianych w świetle przepisów Kodeksu Pracy,

2) wyjaśnienie definicji „ rzemieślnik” w oparciu o zmiany w Ustawie o Rzemiośle,

3) organizacja i przebieg egzaminu czeladniczego,

4) poinformowanie pracodawców w zakresie zasad refundacji kosztów zatrudnienia pracownika młodocianego oraz zwrotu kosztów jego kształcenia.

Gośćmi spotkania byli: Państwowy Inspektor Pracy, p. Magdalena Ogrodnik z Koszalina, Dyrektor CEiMP w Koszalinie, p. Roksana Zalega, p. Arkadiusz Gęca-inspektor ds. kształcenia zawodowego i refundacji, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, p. Jarosław Marczyński oraz Dyrektor Biura Cechu, p. Jolanta Smol.

Wartością dodaną spotkania dla uczestników była możliwość wymiany doświadczeń, informacji  dyskusji i zadawania pytań dla zaproszonych gości oraz otrzymania materiałów edukacyjnych z Państwowej Inspekcji Pracy.

Skip to content