Pracownik młodociany – wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

W związku z rekrutacją do klasy I Szkoły Branżowej  w roku szkolnym 2023/2024 kandydat ma obowiązek dostarczyć do szkoły UMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO. 

W umowie Pracodawca wskazuje datę jej zawarcia, np. 17.07.2023r. oraz datę rozpoczęcia praktycznej nauki zawodu, czyli dzień 01.09.2023r.

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – [pobierz plik PDF- 976KB]

 

Skip to content