czwartek, 30 maja, 2024
zs2warcislaw.eu
Aktualności

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW W SPRAWIE EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM w roku 2022

OKE w Poznaniu informuje, że w 2022 r. do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić Absolwent, który:

  1. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
  2. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,
  3. przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony*

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników (5 lipca br.) egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.), składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7, który znajduje się w sekretariacie szkoły) zgodnie z deklaracją ostateczną.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 23 sierpnia 2022 godz. 9.00

Skip to content