czwartek, 30 maja, 2024
zs2warcislaw.eu

Biblioteka

Biblioteka naszej szkoły jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród uczniów. Gromadzi, opracowuje i umożliwia korzystanie z wszelkich źródeł informacji, tworzy warsztat pracy samokształceniowej. Jest częścią organizmu szkoły, z tego też tytułu obowiązana jest wykonywać zadania szkoły przy pomocy książek, zbiorów multimedialnych, i innych materiałów bibliotecznych.

Dla potrzeb uczniów i nauczycieli w naszej szkole działają:

  • biblioteka szkolna;
  • centrum informatyczne ;

 

Biblioteka i znajdujące się w niej Centrum informatyczne (4 stanowiska internetowe) jest do dyspozycji uczniów i nauczycieli w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 900 do 1400 (w środę biblioteka jest nieczynna). Dodatkowo biblioteka będzie czynna w dwie soboty w miesiącu od 900 do 1300 zgodnie z planem zajęć oddziału zaocznego.

Czytelnia i znajdujące się w niej Centrum informatyczne (6 stanowisk internetowych) jest czynna codziennie w godzinach od 730 do 1430.

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy obecnie 12 730 woluminów. Kartoteka zagadnieniowa zawiera 6195 haseł. Ilość podręczników 1120 szt. zbiory audiowizualne – kasety magnetofonowe, video, CD-romy – 37 szt. Prenumerowanych jest wiele czasopism o charakterze zawodowo-specjalistycznym, popularnonaukowym, tygodników dla młodzieży. Księgozbiór biblioteki szkolnej stanowią zbiory popularnonaukowe; beletrystyczne – powieści, dramaty, poezje; podręczniki szkolne. Wiele książek stanowią dary od osób prywatnych i różnego rodzaju instytucji. Młodzież często i chętnie korzysta z w/w zbiorów.

Biblioteka naszej szkoły już od 8 lat funkcjonuje w elektronicznym systemie opracowania i udostępniania zbiorów – program MOL – biblioteka szkolna. Jest on bardzo pomocny i ułatwiający pracę zarówno dla nauczycieli bibliotekarzy jak i dla uczniów.

Uczniowie bardzo chętnie korzystają z pracowni internetowych działających w ramach biblioteki szkolnej, dzięki temu mają możliwość wyszukiwania informacji potrzebnych do zajęć lekcyjnych, poszerzania swojej wiedzy. Czytelnia biblioteczna, która jest wyposażona w księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory kartoteki tekstowej w pełni spełnia swoje należyte zadania. Jest miejscem dającym możliwość uczniom spędzania wolnego czasu, przygotowania do zajęć lekcyjnych.

Biblioteka od kilku lat prowadzi kiermasz podręczników szkolnych. Dzięki temu uczniowie mogą sprzedać lub kupić używane podręczniki. Ze zbiorów naszej biblioteki korzystają często nasi absolwenci oraz uczniowie i słuchacze z innych szkół. W naszej bibliotece panuje życzliwa atmosfera, przyjazna dla uczniów i otoczenia, gdzie zawsze można liczyć na pomoc nauczyciela bibliotekarza. Przykładem na to jest fakt, że wielu absolwentów naszej szkoły z chęcią odwiedza nas po latach nie zapominając o nas.

Skip to content