wtorek, 23 lipca, 2024
zs2warcislaw.eu
Aktualności

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ – Informacje:  https://ohp.pl/rozwoj-zawodowy/refundacja/zasady

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów jego kształcenia. Wszczęcie procedury postępowania administracyjnego odbywa się na wniosek pracodawcy.

Więcej informacji: 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-122

http://kcuw.szczecinek.pl/dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodoccianych-pracownikow,39

 

Skip to content