NAUCZYCIELE

Nazwisko i imię Przedmioty nauczane
mgr Andrukajtis Mirosław przedmioty zawodowe – fryzjerskie,
mgr Baranowska Aldona wychowawca w internacie
mgr Beńko Aldona przedmioty zawodowe – fryzjerskie,
mgr Bławat Waldemar język angielski,
mgr inż. Bodnar Ewa przedmioty zawodowe gastronomiczne,
mgr Brambor Dariusz wychowanie fizyczne,
mgr Butoka Anna matematyka,
mgr Cybul Elżbieta psycholog,
mgr inż. Donorowicz Joanna przedmioty zawodowe – logistyczne i ekonomiczne
mgr Giermakowska Helena historia,
wiedza o społeczeństwie,
elementy prawa,
mgr Golecka Dorota przedmioty zawodowe – fryzjerskie
mgr Groblewska Justyna  religia
mgr Gutowska Dorota wychowanie fizyczne,
mgr Iwaniczko Franciszek przedmioty zawodowe – ekonomiczne
mgr Januszak Anna nauczyciel wspomagający,
rewalidacja,
mgr Kamińska Iwona bibliotekarz,
mgr Kiełtyka Natalia język niemiecki,
język angielski
mgr inż. Kobylska Joanna przedmioty zawodowe – gastronomiczne
mgr inż. Kowalska Elżbieta fizyka, rewalidacja
mgr Kuleszyńska Katarzyna język polski,
wiedza o kulturze,
mgr Leonowicz Monika język niemiecki,
mgr Lubczyńska Krystyna bibliotekarz,
mgr Łysiak Ryszard historia,
wiedza o społeczeństwie,
mgr Markiewicz Ireneusz przedmioty zawodowe-logistyczno-spedycyjne
mgr Markiewicz Violeta wychowanie do życia w rodzinie,
nauczyciel wspomagający,
rewalidacja,
mgr Mazur Alina przedmioty zawodowe ekonomiczne,
mgr Mazurek Magdalena matematyka,
rewalidacja,
mgr Michałowska Grażyna język polski,
mgr Michowska Agnieszka język niemiecki,
mgr Miłaszewska-Kołodziejczak Barbara j. francuski,
j. angielski,
etyka,
mgr inż. Orłowska Zofia matematyka,
mgr Osuch Alicja wychowawca w internacie,
mgr Petrowicz – Sobolewska Magdalena język angielski,
mgr inż. Popko Katarzyna przedmioty zawodowe-gastronomiczne,
mgr Puciłowski Wiesław edukacja dla bezpieczeństwa,
wychowawca w internacie,
mgr Rabiej Robert fizyka,
informatyka,obsługa informatyczna w hotelarstwie
mgr Sadowińska Marta wychowawca w internacie
mgr inż. Schulz Eugeniusz przedmioty zawodowe – BHP
mgr Siebert Maria geografia,
biologia,
mgr inż. Skonieczna Mirosława biologia,
mgr Stankiewicz Anna język polski,
mgr Sychla Mariola język polski,
mgr Szadkowski Piotr wychowanie fizyczne,
mgr inż. Szymański Łukasz przedmioty zawodowe gastronomiczne,
mgr inż. Szymański Tadeusz przedmioty zawodowe gastronomiczne,
mgr inż. Szyszkowska Sylwia przedmioty zawodowe gastronomiczne,
mgr Świątek-Kobacka Małgorzata pedagog,
mgr Wiśniewska Joanna przedmioty zawodowe-hotelarskie
mgr Wojciechowska Agnieszka język angielski,
język angielski zawodowy,
mgr Wojewoda – Tyluś Marzena przedmioty zawodowe ekonomiczne i logistyczne,
mgr Zawada Krzysztof wychowanie fizyczne
mgr inż. Zelmanowska Sylwia chemia,geografia,przedmioty zawodowe – fryzjerskie
Skip to content