piątek, 21 czerwca, 2024
zs2warcislaw.eu

NAUCZYCIELE

Nazwisko i imię Przedmioty nauczane
Baranowska Aldona wychowawca w internacie
Bednarek Zbigniew wychowawca w internacie,
Beńko Aldona przedmioty zawodowe – fryzjerskie,
Brambor Dariusz wychowanie fizyczne,
Broniewska Jadwiga towaroznawstwo,
Butoka Anna matematyka,
Cybul Elżbieta psycholog,
Cybulska Hanna matematyka,
Czubaszek Łukasz wychowawca w internacie,
Donorowicz Joanna przedmioty zawodowe logistyczne i ekonomiczne
Gasiul Iwona rewalidacja,
Giermakowska Helena historia,
wiedza o społeczeństwie,
Groblewska Justyna  matematyka, religia
Gutowska Dorota wychowanie fizyczne,
Hinc-Turczyn Agnieszka język niemiecki,
Horniatko Marek wychowawca w internacie,
Iwaniczko Franciszek przedmioty zawodowe ekonomiczne
Januszak Anna nauczyciel wspomagający,
rewalidacja,
Jurjewicz Magda język polski, wiedza o społeczeństwie,
Kania Rempel Renata przedmioty zawodowe – hotelarskie
Kiełtyka Natalia język niemiecki,
język angielski
Kobylska Joanna przedmioty zawodowe gastronomiczne
Kowalik-Conder Anna informatyka, podstawy przedsiębiorczości,
Krawiec Daria wychowanie fizyczne,
Kuleszyńska Katarzyna język polski,
wiedza o kulturze,
Kuligowski Bartosz religia
Leonowicz Monika język niemiecki,
Łoza Piotr język angielski,
Łysiak Ryszard historia,
wiedza o społeczeństwie,
Marek-Wilczyńska Joanna język angielski,
Markiewicz Violetta wychowanie do życia w rodzinie,
nauczyciel wspomagający,
rewalidacja, język rosyjski,
Mazurek Magdalena matematyka,
rewalidacja,
Michowska Agnieszka język niemiecki,
Miłaszewska-Kołodziejczak Barbara j. angielski,
etyka,
Orłowska Zofia wychowawca w internacie,
Osuch Alicja wychowawca w internacie,
Petrowicz – Sobolewska Magdalena język angielski,
Popko Katarzyna przedmioty zawodowe gastronomiczne,
Prychitko Magdalena przedmioty zawodowe gastronomiczne,
Puciłowski Wiesław edukacja dla bezpieczeństwa,
wychowawca w internacie,
Rabiej Robert fizyka,
informatyka,
obsługa informatyczna w hotelarstwie,
Sadowińska Marta bibliotekarz,
Siebert Maria geografia,
biologia,
Skonieczna Mirosława biologia,
Słapik Cezary religia,
Stankiewicz Anna język polski,
Stec Daria język niemiecki,
Sychla Mariola język polski,
Szadkowski Piotr wychowanie fizyczne,
Szymanowski Grzegorz religia,
Szymański Łukasz przedmioty zawodowe gastronomiczne,
Szyszkowska Sylwia przedmioty zawodowe gastronomiczne,
Świątek-Kobacka Małgorzata pedagog,
Wajda Paulina przedmioty zawodowe fryzjerskie,
Wieczorek Ewelina przedmioty zawodowe gastronomiczne,
Wiśniewska Joanna przedmioty zawodowe hotelarskie
Wojciechowska Agnieszka język angielski,
język angielski zawodowy,
Wojewoda – Tyluś Marzena przedmioty zawodowe ekonomiczne i logistyczne,
Zelmanowska Sylwia chemia, geografia, przedmioty zawodowe fryzjerskie
Skip to content