czwartek, 30 maja, 2024
zs2warcislaw.eu
promocja

Technik logistyki

TECHNIK LOGISTYK

 

Logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cienionych zawodów na rynku pracy. Jednocześnie wiele osób ma problemy ze zdefiniowaniem obowiązków, które muszą wykonywać osoby zatrudnione na takim stanowisku. Czym dokładnie zajmuje się logistyk? Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Jest to osoba odpowiedzialna za kwestie związane ze sprawnym transportem produktów lub surowców, magazynowaniem, zaopatrzeniem, współpracuje         z firmami spedycyjnymi, urzędami celnymi.


Technik logistyk to propozycja dla uczniów poszukujących ciekawego, nowatorskiego kierunku nauczania – kierunku gwarantującego pracę. Dzięki wszechstronności kształcenia jest to oferta dla osób lubiących planować swoje działania zarówno w świecie rzeczywistym, jak
i wirtualnym (np. w grach strategicznych), którym nie straszna jest informatyka.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają następujące umiejętności zawodowe:

-planowanie i organizacja prac związanych z dostawą

– zarządzanie zapasami i gospodarką magazynową

-zarządzanie odpadami

-planowanie i organizacja prac dotyczących sprzedaży, popytu, handlu elektronicznego

 

Zawód obejmuje dwie kwalifikacje:

Perspektywy zawodowe:

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk możesz  podjąć pracę
w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowisku np. specjalisty ds. planowania zakupów lub podjąć  działalność gospodarczą na własny rachunek. Logistyków poszukują również służby mundurowe (wojsko, policja) oraz urzędy celne.

Kończąc naukę w zawodzie technik logistyk  absolwent może kontynuować edukację na dowolnej uczelni wyższej, a zwłaszcza na takich kierunkach jak logistyka, zarządzanie, transport i spedycja, ekonomia itp.

Skip to content