Matura – poprawka!

Informujemy, że do egzaminu poprawkowego w sierpniu ma prawo absolwent:

1/ który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
2/ przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych
w części pisemnej i żaden nie został mu unieważniony.

Wobec powyższego absolwent w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników,
tj. do 12.07.2021 r. składa oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego poprawkowego (zał.7_2314 w sekretariacie).

Egzamin pisemny odbędzie się 24.08.2021 r. godz. 9.00

Skip to content