piątek, 21 czerwca, 2024
zs2warcislaw.eu
Aktualności

Wyniki egzaminów zawodowych

Od  31 marca br. od godz. 10.00 zdający będą mieli możliwość sprawdzenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
po zalogowaniu się na stronę https://poznan.epkz.cke.edu.pl 

Hasła i loginy zostały udostępnione zdającym za pośrednictwem systemu LIBRUS, a absolwentom wysłane na wskazane przez nich adresy mailowe.
Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy zostaną wydane w Internacie szkoły w następujących terminach:

12.04.2021r. – kl. IV TLOG – godz.10:00 – 12:00
13.04.2021r. – kl. IV TŻiUG – godz. 10:00 – 12:00
14.04.2021r. – kl. IV TUF – godz. 10:00-12:00
15.04.2021r. – Kl. IV THOT-TH -godz. 10.00:12.00

Absolwenci z lat ubiegłych – 12.04-15.04.2021r. – godz. 10:00-12:00.

Od 31.03.2021 r. (środa) –  08.04.2021 r. (czwartek) – osoby, które w sesji styczeń-luty 2021 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu. Podpisaną deklarację zdający mogą złożyć pocztą tradycyjną lub elektronicznie (skan) wysyłając ją poprzez system LIBRUS.

deklaracja – [pobierz plik DOCX – 23 KB]

deklaracja – [pobierz plik PDF – 532 KB]

Skip to content