czwartek, 30 maja, 2024
zs2warcislaw.eu
Aktualności

Regulacje dotyczące kształcenia zawodowego w czasie zawieszenia zajęć.

Informujemy iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczony został następujący komunikat Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczący kształcenia zawodowego

Kształcenie zawodowe
Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Pełna treść komunikatu pod adresem: https://liblink.pl/a7dFEhBBiB

Tekst jednolity ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 jest dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP pod adresem:
https://liblink.pl/yelLi52vQl

Skip to content