DOKUMENTY

 – Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku

 – Zestawienie wyników testów sprawdzających przyrost wiedzy na poszczególnych etapach kształcenia

-UWAGA! Aktualny plik zestawienia ocen za rok 2017/2018