czwartek, 30 maja, 2024
zs2warcislaw.eu

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2:

TECHNIK HOTELARSTWA:

Ogólna charakterystyka zawodu:
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń.

Perspektywy zawodowe:
Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aguatele, flaytele i inne. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

Ogólna charakterystyka zawodu:
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika organizacji usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we wszystkich zakładach świadczących usługi gastronomiczne, także imprez organizowanych w warunkach nietypowych.

Perspektywy zawodowe:
Typowymi miejscami pracy technika organizacji usług gastronomicznych są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze, zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej takie jak: restauracje, kafeterie, snack-bary, kawiarnie, bary, restauracje biurowe i podobne zakłady. Technik organizacji usług gastronomicznych może być również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.


TECHNIK HANDLOWIEC:

Ogólna charakterystyka zawodu:
Podstawowym celem kształcenia w kierunku technik handlowiec jest przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą handlową, a także zapoznanie z organizacją pracy sklepów, zaopatrzeniem placówek detalicznych, udział w rozmowach handlowych, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowanie towarów do sprzedaży, organizacja procesu sprzedaży, rozliczenie sklepu i innych placówek handlowych, kontrola jakości towarów, zaopatrzenie hurtowni, akwizycja sprzedaży hurtowej.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni jako przedstawiciele handlowi firm, działach handlowych firm państwowych i prywatnych, działach logistyki, jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi, działach marketingu firm handlowych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.


TECHNIK LOGISTYKI:

Ogólna charakterystyka zawodu:
Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To dzięki logistykom współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniając się w produkty. Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.

Perspektywy zawodowe:
Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.


TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ:

Ogólna charakterystyka zawodu:
Zadania związane z funkcją technik obsługi turystycznej to min. przekazywanie informacji turystycznych, przygotowanie ofert i kalkulacja imprez turystycznych, dobór podwykonawców imprez turystycznych, organizacja i prowadzenie biura turystycznego. Program nauczania w zakresie technik obsługi turystycznej to obsługa ruchu turystycznego organizacja turystyk, geografia turystyczna, marketing w turystyce. Technik obsługi turystycznej ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Mogą również podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek. Pracę znajdzie w: biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.


TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH:

Ogólna charakterystyka zawodu:
Technik usług fryzjerskich zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Potrafi wykonywać wszystkie zabiegi począwszy od odżywiania włosów i masażu skóry głowy, przez strzyżenie i koloryzowanie, kończąc na modelowaniu i utrwalaniu fryzury. Korzysta przy tym z wiedzy w zakresie technologii i materiałów fryzjerskich. Dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetycznych, korzysta z technik komputerowych. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna , sprawność manualna.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent szkoły może podejmować pracę w zakładach fryzjerstwa damskiego i męskiego, salonach urody lub też otworzyć własną działalność.


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI:

SPRZEDAWCA:

Ogólna charakterystyka zawodu:
Zawód sprzedawca należy do grupy zawodów usługowych, gdzie dominującym typem relacji w procesie pracy jest człowiek – człowiek. W zawodzie tym istotne jest kształtowanie następujących postaw i nawyków: uczciwości, komunikatywności, spostrzegawczości, odpowiedzialności, zamiłowania do porządku, dbałości o własny wygląd. W czasie procesu edukacji uczniowie zapoznają się ze strukturą organizacji handlowej, poznają zasady prowadzenia działalności handlowej sklepów.

Perspektywy zawodowe:
Zadania zawodowe sprzedawcy obejmują zadania właściwe dla zawodów: akwizytor oraz pracownik salonu sprzedaży. Miejscem pracy sprzedawcy mogą być zatem: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej: mieszkania, instytucje. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.


KUCHARZ

Ogólna charakterystyka zawodu:
Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należeć będą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Niezbędna jest także umiejętność wykonywania czynności związanych z organizacją prac porządkowych, z prawidłowym przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Perspektywy zawodowe:
Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz może być zatrudniony również w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.


PIEKARZ

Ogólna charakterystyka zawodu:
Zadaniem piekarza jest wytwarzanie różnego rodzaju pieczywa. Może on specjalizować się w pieczeniu jednego typu produktu, takiego jak: chleby, rogale, babeczki, bułki. Może też sporządzać nowe receptury. W czasie procesu edukacji uczniowie poznają elementy produkcji piekarskiej, wyposażenie techniczne piekarni oraz zasady funkcjonowania takiego typu zakładu w gospodarce rynkowej. Jest on wspierany dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach produkujących pieczywo i wyroby ciastkarskie. Mogą również podejmować działalność gospodarczą na własny rachunek. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.


CUKIERNIK

Ogólna charakterystyka zawodu:

Cukiernik powinien posiadać umiejętność wykonywania czynności produkcyjno-technologicznych, związanych z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach. Powinien obsługiwać różne specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz sprzęty. W czasie procesu edukacji uczniowie poznają: technologię produkcji cukierniczej, wyposażenie cukierni, zasady funkcjonowania takiego typu zakładu w gospodarce rynkowej. Jest on wspierany dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze. Mogą również podejmować działalność gospodarczą na własny rachunek. Uzupełnieniem dyplomu cukiernika jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.


FRYZJER

Ogólna charakterystyka zawodu:
W obecnej sytuacji rynkowej fryzjerzy są osobami bardzo wszechstronnymi. Potrafią zadbać o właściwy wystrój zakładu fryzjerskiego, jego wyposażenie i estetykę. W celu zdobycia klientów prowadzą działalność promocyjną i marketingową. Wiedza jak zachęcić klientów, potrafią wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie.

Wybierając ten zawód należy jednak pamiętać, że fryzjer to przede wszystkim specjalista od układania, strzyżenia, modelowania i farbowania włosów. Dlatego powinna cechować go spostrzegawczość, wrażliwość estetyczna, a także precyzja i poczucie odpowiedzialności.

Absolwent z przygotowaniem w zawodzie fryzjer może być zatrudniony w salonach fryzjerskich bądź też podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.

Uczniowie kończąc naukę w zawodzie fryzjer potrafią:

 • przygotować stanowisko i utrzymać czystość na stanowisku pracy i w zakładzie
 • zabezpieczyć przed zniszczeniem garderobę klienta oraz własną
 • wykorzystywać sprzęt fryzjerski zgodnie z przeznaczeniem
 • komunikować się z klientem
 • korzystać z rysunku żurnalowego w celu doboru fryzury
 • wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie
 • stosować w pracy najnowsze osiągnięcia fryzjerstwa oraz tendencje światowe z zakresu stylistyki
 • korzystać z technik komputerowych w pracy zawodowej
 • dobierać kolorystykę włosów, makijażu, ubioru z uwzględnieniem typów urody

Perspektywy zawodowe:
Absolwent szkoły może podejmować pracę w zakładach fryzjerstwa damskiego i męskiego, salonach urody lub też otworzyć własną działalność.


SZKOŁA POLICEALNA:

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH:

Ogólna charakterystyka zawodu:
Nauka na kierunku jest bezpłatna, trwa dwa lata, prowadzona jest systemem dziennym . Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do Egzaminu Zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego otrzymują tytuł TECHNIKA USŁUG KOSMETYCZNYCH.

Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie i odbywana jest w salonach kosmetycznych.

Absolwentki kierunku wykonują zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Zawód Kosmetyczki daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi. Od 1990 roku rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce i na świecie.

Perspektywy zawodowe:
Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. Wśród absolwentek tego kierunku kadry poszukują nowoczesne firmy kosmetyczne, salony odnowy biologicznej, fitness kluby, renomowane gabinety kosmetyczne.


DIETETYK:

Ogólna charakterystyka zawodu:
Nauka na kierunku jest bezpłatna, trwa dwa lata, prowadzona jest systemem dziennym . Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do Egzaminu Zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego otrzymują tytuł DIETETYKA.

Dietetyk to specjalista, któremu zdobyte w czasie nauki wiadomości i umiejętności praktyczne, pozwolą na zapobieganie i leczenie wielu chorób, poprzez racjonalne żywienie i prowadzenie fachowej oświaty żywieniowej.

Celem pracy dietetyka jest opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia oraz zaleceniami lekarskimi, właściwych dziennych racji pokarmowych i jadłospisów, dla różnych grup ludności (np. dzieci, młodzieży, dorosłych, sportowców) oraz dla chorych z różnymi schorzeniami (np. po operacjach czy z upośledzonym wchłanianiem pewnych składników pokarmowych).

W prywatnych gabinetach dietetyk prowadzi kompleksowe doradztwo żywieniowe dla osób z wszelkimi problemami zdrowotnymi, wymagającymi stosowania indywidualnie dobranych diet oraz osób chcących zadbać o swoją sylwetkę lub poprawić sposób żywienia.

Dietetyk jest również partnerem lekarza w procesie leczenia. Prowadzenie edukacji zdrowotnej przez dietetyka ma na celu uświadamianie zagrożeń dla zdrowia wynikających z niewłaściwego odżywiania, jest nieodzowne do likwidacji błędów i zmiany nawyków żywieniowych.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dietetyk może podejmować pracę w: oddziałach szpitalnych, oddziałach żywienia w szpitalach, kuchniach szpitalnych, sanatoriach, domach wczasowych, gabinetach dietetycznych, placówkach funkcjonujących w placówkach oświaty: żłobkach, przedszkolach, internatach, bursach, zakładach żywienia zbiorowego, działach higieny żywności i żywienia zbiorowego stacji sanitarno-epidemiologicznych, zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.


TERAPEUTA ZAJĘCIOWY:

Ogólna charakterystyka zawodu:
Nauka na kierunku jest bezpłatna, trwa dwa lata, prowadzona jest systemem dziennym . Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do Egzaminu Zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego otrzymują tytuł Terapeuty Zajęciowego.

Terapeuta zajęciowy:

 • to nowy, bardzo potrzebny i poszukiwany zawód, którego celem pracy jest przywracanie osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym sprawności, samodzielności i wiary w siebie,
 • jest członkiem zespołów terapeutycznych i rehabilitacyjnych w tych działach medycyny, w których występują choroby przewlekłe lub powstają nieodwracalne skutki przebytego urazu,
 • prowadzi zajęcia usprawniające fizycznie, psychicznie i społecznie, z różnego typu pacjentami (dzieci, młodzież, dorośli, przewlekle chorzy), z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i w różnego rodzaju placówkach.
 • leczy poprzez działanie i tworzenie z wykorzystaniem możliwości instrumentalnych, intelektualnych i emocjonalnych pacjenta,
 • prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i poza szpitalnej.

Perspektywy zawodowe:
Możliwości pracy:

 • w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności:
  • rehabilitacji leczniczej,
  • ortopedycznych,
  • neurologicznych,
  • geriatrycznych,
  • dziecięcych,
  • psychiatrycznych.
 • w psychiatrycznych oddziałach dziennych,
 • sanatoriach,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • zakładach pomocy społecznej,
 • dziennych domach pomocy społecznej,
 • klubach seniora,
 • środowiskowych domach pomocy społecznej,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • hospicjach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • zakładach pielęgnacyjno -opiekuńczych,
 • szkołach specjalnych

4 SEMESTRALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (SEMESTRY 3-6)

Skip to content