LICEUM DLA DOROSŁYCH

UWAGA !

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin semestralny dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego
i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia
w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych pozytywne oceny. 
W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać,
w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę.

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.    

HARMONOGRAM ZAJĘC LICEUM DLA DOROSŁYCH
    W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

III semestr

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel
19.10.2018
14.30-16.45 25 Język niemiecki (3h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski (3h) Magdalena Sobolewska
16.50-19.05 13 Matematyka (3h) Anna Butoka
20.10.2018
08.00-10.15 5 Historia i społeczeństwo (3h) Ryszard Łysiak
10.20-12.35 12 Język polski (3) Katarzyna Kuleszyńska

26.10.2018

14.30-16.45 12 Język polski (3h) Katarzyna Kuleszyńska
16.50-19.05 13 Matematyka (3h) Anna Butoka

27.10.2018

08.00-11.00 25 Język niemiecki (4h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski (4h) Magdalena Sobolewska
11.05 – 13.20 9 Geografia – rozszerzenie (3) Sylwia Zelmanowska

09.11.2018

14.30-16.45 9 Geografia – rozszerzenie (3) Sylwia Zelmanowska
16.50-19.05 13 Matematyka (3h) Anna Butoka

10.11.2018

08.00-10.15 5 Historia i społeczeństwo (3h) Ryszard Łysiak
10.20-13.20 25 Język niemiecki (4h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski (4h) Magdalena Sobolewska

 

V semestr

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel
19.10.2018
14.30-16.45 17 Matematyka (3h) Zofia Orłowska
16.50-19.05 25 Język niemiecki (3h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski (3h) Magdalena Sobolewska

20.10.2018

08.00-10.15 18 Język polski (3h) Grażyna Michałowska
10.20-13.20 4 Geografia (4h) Maria Siebert

26.10.2018

14.30-16.45 25 Język niemiecki (3h) R Agnieszka Michowska
30 Język angielski (3h)  R Magdalena Sobolewska
16.50-19.05 18 Język polski (3h) Grażyna Michałowska

27.10.2018

08.00-10.15 17 Matematyka (3h) Zofia Orłowska
10.20-13.20 4 Geografia (4h) Maria Siebert

09.11.2018

14.30-16.45 25 Język niemiecki (3h) R Agnieszka Michowska
30 Język angielski (3h)  R Magdalena Sobolewska
16.50-19.05 18 Język polski (3h) Grażyna Michałowska

10.11.2018

08.00-10.15 17 Matematyka (3h) Zofia Orłowska
10.20-13.20 4 Geografia (4h) Maria Siebert

*R – rozszerzenie