LICEUM DLA DOROSŁYCH

UWAGA !

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin semestralny dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych pozytywne oceny. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę.

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.

Sesja porawkowa trwa do 28 lutego 2018,
na którą słuchacze umawiają się indywidualnie z nauczycielem !

     HARMONOGRAM ZAJĘC LICEUM DLA DOROSŁYCH

                       W ROKU SZKOLNYM 2017/2018            

                                VI semestr

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel
05.01.2018
14.30-18.15 25 Język niemiecki rozszerzenie (5h) Monika Leonowicz
24 Język angielski rozszerzenie (5h) Barbara Miłaszewska
18.20 9 Egzamin z geografii Sylwia Zelmanowska
12.01.2018
14.30-18.15 25 Język niemiecki rozszerzenie (5h) Monika Leonowicz
24 Język angielski rozszerzenie (5h) Barbara Miłaszewska
18.20 24,25 Pisemny i ustny egzamin
z  j. angielskiego i niemieckiego
Barbara Miłaszewska
Monika Leonowicz
13.01. 2018
08.00-10.15 17 Matematyka (3h) Magdalena Mazurek
10.20-12.35 15 Język polski (3h) Anna Stankiewicz
02.02. 2018
14.30-16.45 15 Język polski (3h) Anna Stankiewicz
16.50-19.05 17 Matematyka (3h) Magdalena Mazurek
03.02. 2018
08.00-11.00 9 Geografia rozszerzenie (4h) Sylwia Zelmanowska
11.05-13.20 25 Język niemiecki (3h) Monika Leonowicz
24 Język angielski (3h) Barbara Miłaszewska
09.02. 2018
14.30-16.45 25 Język niemiecki (3h) Monika Leonowicz
24 Język angielski (3h) Barbara Miłaszewska
16.50-19.05 9 Geografia rozszerzenie (3h) Sylwia Zelmanowska
10.02.2018
08.00-11.00 15 Język polski (4h) Anna Stankiewicz
11.05-13.20 17 Matematyka (3h) Magdalena Mazurek
16.02.2018
14.30-16.45 17 Matematyka (3h) Magdalena Mazurek
16.50-19.05 15 Język polski (3h) Anna Stankiewicz
17.02.2018
08.00-11.00 25 Język niemiecki (4h) Monika Leonowicz
24 Język angielski (4h) Barbara Miłaszewska
11.05-13.20 9 Geografia rozszerzenie (3h) Sylwia Zelmanowska

                                      III – IV semestr

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel
05.01.2018
14.30-18.15 4 Geografia rozszerzenie (5h) Maria Siebert
18.20-19.50 25 Język niemiecki rozszerzenie (2h) Monika Leonowicz
30 Język angielski rozszerzenie (2h) Magdalena Sobolewska
12.01.2018
14.30-18.15 4 Geografia rozszerzenie (5h) Maria Siebert
13.01.2018
08.00-10.15 18 Egzamin pisemny i ustny
z języka polskiego
Grażyna Michałowska
10.20-12.35 25 Język niemiecki rozszerzenie (3h) Monika Leonowicz
30 Język angielski rozszerzenie (3h) Magdalena Sobolewska
02.02.2018
14.30-17.30 25 Język niemiecki rozszerzenie (3h) Monika Leonowicz
30 Język angielski rozszerzenie (4h) Magdalena Sobolewska
17.35 4 Egzamin ustny z geografii Maria Siebert
03.02.2018
08.00-11.00 25 Język niemiecki rozszerzenie (4h) Monika Leonowicz
11.05.13.20 17 Matematyka (3h) Zofia Orłowska
09.02.2018
14.30-16.45 18 Język polski (3h) Grażyna Michałowska
16.50 30
25
Pisemny i ustny egzamin
z  j. angielskiego i niemieckiego
Magdalena Sobolewska
Monika Leonowicz
10.02.2018
08.00-10.15 4 Geografia rozszerzenie (3h) Maria Siebert
10.20-12.35 5 Historia i społeczeństwo (3h) Ryszard Łysiak
16.02.2018
14.30-16.45 17 Matematyka (3h) Zofia Orłowska
16.50-19.05 18 Język polski (3h) Grażyna Michałowska
17.02.2018
08.00-10.15 25 Język niemiecki  (3h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski  (3h) Magdalena Sobolewska
10.20-13.20 4 Geografia rozszerzenie (4h) Maria Siebert