LICEUM DLA DOROSŁYCH

UWAGA !

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin semestralny dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego
i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia
w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych pozytywne oceny. 
W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać,
w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę.

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych

Uwaga !

Plan zajęć V semestru słuchaczy
I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w roku szkolny 2019/2020

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel

22.11.2019

14.30-16.45 13 Matematyka (3h) Anna Butoka
16.50-19. 05 9 Geografia – (3h) R Sylwia Zelmanowska

23.11.2019

08.00-10.15 12 Język polski (3h) Katarzyna Kuleszyńska
10.20-13.20 25 Język niemiecki – (4h)   R Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (4h)   R Magdalena Sobolewska

 

Godzina

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

29.11.2019

14.30-16.45

9

Geografia – (3h) R

Sylwia Zelmanowska

16.50-19. 05

25

Język niemiecki – (3h)  R

Agnieszka Michowska

30

Język angielski – (3h)   R

Magdalena Sobolewska

30.11.2019

08.00-11.00

12

Język polski (4h)

Katarzyna Kuleszyńska

10.20-12.35

25

Język niemiecki – (3h)  R

Agnieszka Michowska

30

Język angielski – (3h)   R

Magdalena Sobolewska

06.12.2019

14.30-17.30

12

Język polski (4h)

Katarzyna Kuleszyńska

17.35-19.50

25

Język niemiecki – (3h)  R

Agnieszka Michowska

30

Język angielski – (3h)   R

Magdalena Sobolewska

07.12.2019

08.00-11.00

9

Geografia – (4h) R

Sylwia Zelmanowska

10.20-12.35

25

Język niemiecki – (3h)  R

Agnieszka Michowska

30

Język angielski – (3h)   R

Magdalena Sobolewska

13.12.2019

14.30-16.45

12

Egzamin pisemny i ustny
z języka polskiego

Katarzyna Kuleszyńska

16.50-19. 05

25

Język niemiecki – (3h)  R

Agnieszka Michowska

30

Język angielski – (3h)   R

Magdalena Sobolewska

14.12.2019

08.00-10.15

13

Egzamin pisemny i ustny
z matematyki

Anna Butoka

10.20-13.20

25

Język niemiecki – (4h)   R

Agnieszka Michowska

30

Język angielski – (4h)   R

Magdalena Sobolewska