LICEUM DLA DOROSŁYCH

UWAGA !

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin semestralny dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych pozytywne oceny. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę.

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.

     HARMONOGRAM ZAJĘĆ LICEUM DLA DOROSŁYCH

                       W ROKU SZKOLNYM 2017/2018            

                                VI semestr

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel

09.03. 2018

14.30-16.45 15 Język polski (3h) Anna Stankiewicz
16.50-19.05 9 Geografia rozszerzenie (3h) Sylwia Zelmanowska

10.03. 2018

08.00-11.00 25 Język niemiecki rozszerzenie (4h) Monika Leonowicz
24 Język angielski rozszerzenie(4h) Barbara Miłaszewska
11.05-13.20 9 Geografia rozszerzenie (3h) Sylwia Zelmanowska

16.03.2018

14.30-16.45 15 Język polski (3h) Anna Stankiewicz
16.50-19.05 25 Egzamin pisemny i ustny z języków obcych Monika Leonowicz
24 Barbara Miłaszewska

17.03.2018

08.00 9 Geografia rozszerzenie (3h) Sylwia Zelmanowska

23.03.2018

14.30

15

Egzamin pisemny i ustny
z języka polskiego
Anna Stankiewicz

24.03.2018

08.00

9

Egzamin ustny z geografii Sylwia Zelmanowska


IV semestr

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel

09.03.2018

14.30-16.45 18 Język polski (3h) Grażyna Michałowska
16.50-19.05 17 Matematyka (3h) Zofia Orłowska

10.03.2018

08.00-10.15 5 Historia i społeczeństwo (3h) Ryszard Łysiak
10.20-13.20 25 Język niemiecki (4h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski (4h) Magdalena Sobolewska

16.03.2018

14.30-16.45 25 Język niemiecki (3h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski (3h) Magdalena Sobolewska
16.50-19.05 18 Język polski (3h) Grażyna Michałowska

17.03.2018

08.00-10.15 17 Matematyka (3h) Zofia Orłowska
10.20-13.20 4 Geografia rozszerzenie (4h) Maria Siebert

23.03.2018

14.30-16.45 17 Matematyka (3h) Zofia Orłowska
16.50-19.05 18 Język polski (3h) Grażyna Michałowska

24.03.2018

08.00-10.15 5 Historia i społeczeństwo (3h) Ryszard Łysiak
10.20-13.20 25 Język niemiecki (4h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski (4h) Magdalena Sobolewska