Święto Odzyskanie Niepodległości- wyniki konkursu.

Tradycyjnie już obchodziliśmy w naszej szkole Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nauczyciele przygotowujący uroczystość postawili przed uczniami różnorodne zadania związane z drogami Polski do niepodległości i utrzymania jej. I tak uczniowie prezentowali modę okresu międzywojennego, plakaty ukazujące losy Polaków, scenki z utworów literackich dotyczących tematyki niepodległościowej, gotowali staropolskie potrawy oraz wykonywali patriotyczne pieśni.
Prezentacje uczniowskie oceniało jury w składzie: p. dyrektor M. Zdanowicz , p. A. Stankiewicz i H. Giermakowska.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco;
1. I. miejsce kl. II HOT-LOG z wych. R. Łysiakiem i I TŻ-TUF z wych. Ł. Szymańskim
2. II. miejsce kl. II TUF- LOG z wych. K. Kuleszyńską i I HOT-TUF z wych A. Beńko.

Skip to content