Uczniowie z Neumunster w ZS nr 2 w Szczecinku.

Stało się już niemal tradycją, że pod koniec roku szkolnego uczniowie Zespołu Szkól Nr 2 im. Ks. Warcisława IV biorą udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży.
W tym roku w połowie maja gościliśmy grupę uczniów z zaprzyjaźnionej niemieckiej szkoły Elly-Heuss-Knapp-Schule z Nuemünster.
Myślą przewodnią spotkania był zrównoważony rozwój. Tematy recyklingu, sortowania śmieci i szeroko rozumianej ekologii dotyczą każdego z nas. Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome zanieczyszczenia środowiska i tego konsekwencji. A naukę i uświadamianie najlepiej zacząć od najmłodszych lat.Taki też cel przyświecał tegorocznemu spotkaniu.

W ciągu wspólnego tygodnia w Polsce uczniowie obu szkół mieli możliwość zwiedzenia szczecineckiej oczyszczalni ścieków, Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior, a także ekologicznego gospodarstwa w Juchowie. Prześledzili drogę odpadów komunalnych oraz ścieków. Były to doskonałe lekcje ekologii-uświadamiające , jak ważne jest oszczędne obchodzenie się z wodą oraz ograniczanie produkcji śmieci.
Oczywiście w czasie wolnym młodzież zwiedzała Szczecinek i okolice. Ukoronowaniem pobytu była wycieczka do Torunia, gdzie po zapoznaniu się z historią tego miasta uczestnicy mieli możliwość zrobienia własnoręcznie piernika.
Od 22.maja polscy uczniowie przebywają w Niemczech, gdzie biorą udział w projekcie o zrównoważonym rozwoju, ale także zwiedzają pobliskie okolice- Hamburg,Buesum i Kiel.
Wymiana młodzieży jest doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności językowych, poznania rówieśników z innego kraju, zobaczenia jak rówieśnicy w Europie żyją. Wymiana taka uczy także tolerancji, otwartości na inne religie czy sposób życia. Dzięki wgłębieniu się w tematykę recyclingu i gospodarki odpadami uczniowie mają możliwość porównania jak w sąsiadujących ze sobą krajach obchodzi się ze śmieciami. Które ze sposobów są godne naśladowania i co można by było przenieść na polski grunt.
Wymiana uczniów była możliwa dzięki współfinansowaniu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Monika Leonowicz

Skip to content