piątek, 21 czerwca, 2024
zs2warcislaw.eu
Aktualności

Rekrutacja 2022-2023 – Oddziały wielozawodowe

ODDZIAŁY WIELOZAWODOWE

Nauka trwa 3 lata. Uczniowie wybierają zawód ze swoimi zainteresowaniami. 

Zajęcia z przedmiotów ogólnych realizowane się w szkole. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w formie miesięcznych kursów realizowanych w formie wyjazdowej lub stacjonarnej (kucharz, sprzedawca) zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców.

W zawodzie kucharz w oddziale integracyjnym zarówno kształcenie teoretyczne jak i praktyczne – zawodowe odbywa się w warsztatowo w szkole.

Kandydaci są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymują status pracownika młodocianego, objęci są Kodeksem Pracy.

Pracodawca może zatrudnić młodocianego jeżeli spełnia wymogi:

  1. jest mistrzem w zawodzie lub posiada inne wykształcenie kierunkowe,
  2. ukończył kurs pedagogiczny/ kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kandydat, który nie ukończył 15 roku życia musi uzyskać pozytywną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości zatrudnienia w celu przyuczenia do wykonywania wybranego przez niego zawodu.

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są: blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kelner, kucharz, lakiernik samochodowy, magazynier-logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, ogrodnik, operator obrabiarek skrawających, piekarz, pracownik obsługi hotelowej, rolnik, sprzedawca, stolarz, tapicer, ślusarz

Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub zdają egzamin czeladniczy przeprowadzany przez Izby Rzemieślnicze. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia uczeń może podjąć naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, i uzyskać tytuł technika w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i technik usług fryzjerskich.

Skip to content