HARMONOGRAM EGZMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – SESJA ZIMOWA – STYCZEŃ 2022r.

 

Część praktyczna z dokumentacją „d’:  10.01.2022.

UWAGA!! OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZE SOBĄ ZABRAĆ DOWÓD OSOBISTY

Godzina/ sala /czas trwania

Oznaczenie kwalifikacji

Liczba  zdających

Dozwolone pomoce na egzaminie

9.00 / Sala nr 21 / 120 min.

 

SPL.01 (Technikum)

1

Czarno piszący długopis, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

9.00 / Sala nr 4 / 120 min.

AU.26 (Technikum)- IV TUF

 

10

 

 

Gumka zwykła, linijka, temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, ołówki: 2H,H,HB i 3B, kredki ołówkowe miękkie 24 kolory, cienkopis czarny, czarno piszący długopis

13.00 / Sala nr 20 / 150 min.

TG.16 (Technikum)- IV TŻ

12

Czarno piszący długopis, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

13.00 / Sala nr 18 / 150 min.

TG.16 (Technikum)- IV TŻ

10

13.00 / Sala nr 5 / 150 min.

TG.13 (Technikum) – IV THOT

11

13.00 / Sala nr 21 / 150 min.

TG.13 (Technikum) – IV THOT

10

13.00 / Sala nr 15 / 120 min.

AU.32 (Technikum) – IV TLOG

11

13.00 / Sala nr 17 / 120 min.

AU.32 (Technikum) – IV TLOG

11

 

Część pisemna – 11.01.2022r.

UWAGA!! OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZE SOBĄ ZABRAĆ DOWÓD OSOBISTY

Godzina/ sala /czas trwania

Oznaczenie kwalifikacji

Liczba  zdających

Dozwolone pomoce na egzaminie

10.00 / Sala 24/60min.

TG.07 (Branżowa)- Absolwenci

AU.20(Branżowa) – Absolwenci

AU.20(Technikum) – Powtarzający

TG.07(Technikum) – Powtarzający

1

2

1

3

 

 

 

 

 

Czarno piszący długopis i kalkulator prosty

10.00 / Sala nr 21/60 min.

AU.26(Technikum) – IV TUF

10

12.00 / Sala nr 23/ 60 min.

AU.25 (Technikum) – IV THOT_TH-gr.TH

13

12.00 /Sala nr 24/ 60 min.

AU.21 (Branżowa i Technikum)

5

12.00 Sala nr 21 /60 min.

AU.32 (Technikum) – IV TLOG

11

12.00 / Sala nr 20 /60 min.

AU.32 (Technikum) – IV TLOG

11

12.00/Sala nr 4/ 60 min.

TG.13 (Technikum) – IV THOT

11

12.00/Sala nr 5/ 60 min.

TG.13 (Technikum) – IV THOT

12

12.00/Sala nr 19/ 60 min.

TG.16 (Technikum) – IV TŻiUG

11

12.00/Sala nr 14/ 60 min.

TG.16 (Technikum) – IV TŻiUG

11

 

 

 

EGZAMIN PISEMNY ELEKTRONICZNY – 11.01.2022 r.

Godzina/ sala /czas trwania

Oznaczenie kwalifikacji

Liczba  zdających

Dozwolone pomoce na egzaminie

9:00 / Sala INFORMATYCZNA/60min.

SPL.01 – III TLOG-THg- Powtarzający

1

Czarno piszący długopis

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Z DOKUMENTACJĄ Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA (wk)  13.01.2022r.

UWAGA!! OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZE SOBĄ ZABRAĆ DOWÓD OSOBISTY

Godzina/ sala /czas trwania

Oznaczenie kwalifikacji

Liczba  zdających

Dozwolone pomoce na egzaminie

9.00 / Sala symulacyjna / 180 min.

AU.25 – IV THOT_TH – gr. TH

12

Czarno piszący długopis, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Z WYKONANIEM (w) 27.01.2021r.

UWAGA!! OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZE SOBĄ ZABRAĆ DOWÓD OSOBISTY ORAZ FARTUCH

Godzina/ sala /czas trwania

Oznaczenie kwalifikacji

Liczba  zdających

Dozwolone pomoce na egzaminie

g.16.00 /Sala nr 7/150 min

AU.20 (Sprzedawca)- absolwenci

2

Czarno piszący długopis

 

Skip to content