Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” – wrzesień 2020Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

  1. Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko z przedmiotów obowiązkowych.

  2. Prawo przystąpienia do egzaminu „poprawkowego” w 2020 r. przysługuje: 
    1. absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w sytuacji, gdy na dzień 11 sierpnia 2020 r. ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden egzamin pisemny, do tego egzaminu przystępował w czerwcu/lipcu bieżącego roku i egzamin ten nie był  unieważniony  oraz przystąpił do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, który także nie był unieważniony,
    2. absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „starej” formule w sytuacji, gdy na dzień 11 sierpnia 2020 r. ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden egzamin pisemny, do tego egzaminu przystępował w czerwcu/lipcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony.

  3. Pisemny egzamin „poprawkowy” przeprowadzony będzie  8 września 2020 r. (wtorek), początek godz. 14.00 w macierzystych szkołach zdających.

                                                                                                                  
Egzamin w terminie „poprawkowym” nie podlega dodatkowej opłacie.

Skip to content